Doelstellingen

Het Inloophuis Dieren biedt, sinds het ruim 25 jaar geleden werd opgericht door de plaatselijke kerken, een huiskamer en een luisterend oor voor de zwakkere(n) in onze samenleving. En dat moet zo blijven.
De essentie van de missie van het Inloophuis zal daarom niet verdwijnen, echter deze zal wel verbreed worden. Zo ’n verbreding is noodzakelijk om te kunnen beantwoorden aan veranderingen binnen de zorg- en welzijnsbranche, ook wel genoemd de ‘Kanteling’ .

Het bieden van dagelijkse structuur door het creëren van een gastvrije huiskamer waar bezoekers dagelijks op vaste tijden terecht kunnen;

w

Het bieden van een luisterend oor aan bezoekers. Ze desgevraagd; adviseren in bepaalde kwesties, dan wel doorverwijzen / begeleiden naar de juiste instanties;

De doelgroep stimuleren actief deel te nemen in de samenleving;

De doelgroep stimuleren zich zelf te ontplooien en bij te leren.