Over ons

Stichting het Inloophuis Dieren. Stichting Het Inloophuis is in 1991 opgericht op initiatief van de lokale kerken. Nog steeds vormen de kerken met hun bijdragen een belangrijke financiële basis voor het Inloophuis en maken onderdeel uit van het bestuur.

Stichting het Inloophuis Dieren wordt gezien als een zogenaamde ‘tussenvoorziening’. Het positioneert zich tussen het reguliere buurt- en verenigingsleven en de professionele toegelaten voorzieningen op het terrein van dagbesteding en dagopvang. De beide flanken vormen voor onze doelgroep een drempel. Enerzijds de aanspraak op mogelijkheden om in het buurt- en verenigingsverband tot recht te kunnen komen en anderzijds het niet voldoen aan de criteria voor toelating tot de collectieve voorzieningen.

Voor wie we er zijn
Een groep inwoners valt hierdoor tussen het wal en het schip. Met name de groep die grote moeite heeft met het onderhouden van een sociaal netwerk, daar wel behoefte aan heeft en hierdoor mentale problemen oploopt en/of dien ten gevolge problemen gaan ondervinden om in onze samenleving prettig en betekenisvol te functioneren.

Stichting het Inloophuis in Dieren vormt voor deze groep mensen een baken door dagelijks een gastvrij en veilige ontmoetingsplaats te bieden (Huiskamer) en door het aanbieden van een bezigheidsprogramma (Vrijetijdsvleugel).

Stichting het Inloophuis Dieren biedt steun aan deze mensen, waarmee niet alleen er een prettiger leven kan worden geleid, maar dat tevens aanspraak op andere steunsystemen, zoals WMO- en GGZ-voorzieningen, worden beperkt.

Hoe wij werken.
Bezoekers maken zelf de keuze om bij ons te komen. Wij onderkennen wel een vorm van vrijwillige verwijzing bij bijvoorbeeld de gemeente, instellingen voor ambulante hulpverlening, huisartsen, buurtwerk e.a. Dit betekent dat we nauw contact willen onderhouden met aanpalende voorzieningen voor onze doelgroep mede voor een relevant aanbod van diensten.

De basis van onze organisatie wordt gevormd door gekwalificeerde vrijwilligers. Aan zowel de Huiskamer als de Vrijetijdsvleugel is een parttime HBO-opgeleide medewerker verbonden.

LOOP EENS BINNEN

Elke maandag t/m zaterdag
van 10.00 - 12.00 uur

Elke zondag
van 13.30 - 15.30 uur

Van der Duyn van Maasdamstraat 63
6951 DS Dieren

Telefoon: 0313-416472
(Alleen tijdens openingsuren)

FISCALE GEGEVENS

Fiscaal nummer:
814248196

Kamer van Koophandel: 
41050999 

Bankrekening nummers:
NL25INGB0001689698
NL39RABO0313617813