Doelstellingen

Stichting het Inloophuis Dieren is een tref- en activiteitencentrum voor mensen die niet of nauwelijks meekomen of meedoen in de maatschappij, of waar dat risico op de loer ligt. Oorzaken zijn divers: het kan komen door sociale, financiële, psychische of andere mentale problemen of een combinatie daarvan. Vaak ontbreekt het aan een sterk sociaal netwerk. Met onze Huiskamer en VrijeTijdsVleugel bieden we naast een luisterend oor een vorm van structuur in het dagelijks leven. We bevorderen ontmoeting en contact. Bezoekers bepalen zelf hoe ver dat gaat. Mooi als contacten ook buiten het Inloophuis worden voortgezet en er netwerken ontstaan.

De Huiskamer is een rustpunt voor hen die dat nodig hebben. In onze VrijeTijdsVleugel bieden we een programma aan activiteiten, omdat het leuk is om te doen of om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Naast een zinvolle dagbesteding willen we dat mensen ertoe doen en meedoen in de samenleving.

De gemeente Rheden en zorginstellingen zien ons als een fijne plek voor mensen die zich niet direct thuis voelen in het reguliere verenigingsleven. We zijn een veilige omgeving waar mensen aan de slag gaan met hun hobby. Ook voor mensen die ons willen ondersteunen in de vorm van vrijwilligerswerk zoeken we een passend aanbod. We gebruiken graag ieders talent en zien mensen graag komen. Bij problemen met vervoer naar en van onze activiteiten zoeken we samen een oplossing.

We nodigen onze medewijkbewoners van Stenfert van harte uit binnen te lopen. Uiteraard bent u welkom om mee te doen aan onze activiteiten. Dat geldt ook als u een idee of initiatief heeft voor de buurt. We denken graag mee in mogelijkheden.

Stichting het Inloophuis Dieren is in 1991 opgericht op initiatief van de lokale kerken. Hoewel wij een zelfstandige organisatie zijn, vormen de kerken met hun bijdragen nog steeds de basis voor het Inloophuis.

fas fa-coffee

Het bieden van dagelijkse structuur door het creëren van een gastvrije Huiskamer en een VrijeTijdsVleugel waar bezoekers dagelijks op vaste tijden terecht kunnen.

fas fa-grin-hearts

Het bieden van een luisterend oor aan bezoekers. Ze desgevraagd adviseren in bepaalde kwesties, dan wel doorverwijzen / begeleiden naar de juiste instanties.

fas fa-people-carry

De doelgroep stimuleren actief deel te nemen in de samenleving, als deelnemer aan activiteiten of als vrijwilliger.

fas fa-people-arrows

De doelgroep stimuleren zich zelf te ontplooien en bij te leren.

fas fa-coffee

Het bieden van dagelijkse structuur door het creëren van een gastvrije Huiskamer en een Vrijetijdsvleugel waar bezoekers dagelijks op vaste tijden terecht kunnen.

fas fa-grin-hearts

Het bieden van een luisterend oor aan bezoekers. Ze desgevraagd adviseren in bepaalde kwesties, dan wel doorverwijzen / begeleiden naar de juiste instanties.

fas fa-people-carry

De doelgroep stimuleren actief deel te nemen in de samenleving, als deelnemer aan activiteiten of als vrijwilliger.

fas fa-people-arrows

De doelgroep stimuleren zich zelf te ontplooien en bij te leren.

LOOP EENS BINNEN

Elke maandag t/m zaterdag
van 10.00 - 12.00 uur

Elke zondag
van 13.30 - 15.30 uur

Van der Duyn van Maasdamstraat 63
6951 DS Dieren

Telefoon: 0313-416472
(Alleen tijdens openingsuren)

FISCALE GEGEVENS

Fiscaal nummer:
814248196

Kamer van Koophandel: 
41050999 

Bankrekening nummers:
NL25INGB0001689698
NL39RABO0313617813