ANBI Status

Stichting het Inloophuis Dieren is altijd op zoek sponsors en donateurs die onze doelstellingen ondersteunen. Uw bijdrage is voor ons van groot belang: het stelt ons onder meer in staat onze activiteiten uit te voeren èn om nieuwe projecten en activiteiten te ontwikkelen. Uw gift is meestal volledig aftrekbaar van de belasting aangezien wij in het bezit zijn van de ANBI-status.

De overheid heeft ons de ANBI status gegeven, hetgeen betekent dat we geregistreerd staan als Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs en sponsors levert dit belastingvoordeel op. Stichting het Inloophuis Dieren hoeft over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenking- of successiebelastingen te betalen.

Aanvullende informatie hieromtrent vindt u op de site van de Belastingdienst en de ANBI. Verplichte publicaties in verband met de ANBI-status:

  • onze naam: Stichting het Inloophuis Dieren
  • nummer Kamer van Koophandel 41050999
  • ons fiscale nummer: 814248196
  • onze contactgegevens: Van der Duyn van Maasdamstraat 63, 6951 DS Dieren

Doelstelling: een ontmoetingspunt zijn voor mensen die behoefte hebben aan (sociaal) contact. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van allerlei activiteiten ter ondersteuning van gemeld doel;

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Image
LOOP EENS BINNEN

Elke maandag t/m zaterdag
van 10.00 - 12.00 uur

Elke zondag
van 13.30 - 15.30 uur

Van der Duyn van Maasdamstraat 63
6951 DS Dieren

Telefoon: 0313-416472
(Alleen tijdens openingsuren)

FISCALE GEGEVENS

Fiscaal nummer:
814248196

Kamer van Koophandel: 
41050999 

Bankrekening nummers:
NL25INGB0001689698
NL39RABO0313617813